Kommunikationens utveckling

En väldigt viktig utgångspunkt för att industrialiseringen skulle kunna utvecklas var även kommunikationens utveckling. På 1830-talet inleddes industrialiseringens andra skede, då stora företag och stater började att investera i olika kommunikationer, det var järnvägarna som först och främst gällde. Nu spreds även industrialismen över stora delar av Europa och Nordamerika, och järn- och metallindustrin gjorde förändringar när det gällde förbättrade och såklart nya processer. Växte upp gjorde också stora industristäder, där den nya arbetsklassen ofta levde under svåra sociala och ekonomiska förhållanden, därför uppstod arbetarrörelsen under senare delen av 1800-talet, där fackliga rörelser och politisk kamp hjälpte och lyckades förbättra arbetarnas villkor mer och mer över tid. När det gäller industrialiseringen i Sverige började den inte förrän under den sista delen av 1800-talet, och det var träindustrin i Norrland som fick en stor betydelse och det gemensamt med dem mekaniska industrin, den industri som var grundlagda av uppfinningar från svenskar.

Industrialiseringens påföljder

När det gäller samhällets industrialisering gällande den omfördelning av arbetskraft och produktion utifrån jordbruk kontra industri, det ledde till att många flyttade från landsbygden till städerna. Industrialiseringen ledde också till ett tekniskt nyskapande och även till en ekonomisk expansion, den spreds från Storbritannien till hela världen och den ändrade många människors förhållanden. Nu hade produktiviteten när det gäller arbete ökat och folk kunde köpa materiella saker till sina hem, något de haft svårt för innan. Men allt var inte bara positivt med industrialiseringen, den ledde också till klasskillnader.

Vindkraftsverk

I slutet på 1800-talet byggdes det första vindkraftsverket som skulle ge elproduktion av Charles F. Brusch. Det användes i tjugo år bara för att ladda batterierna och för att kunna producera energi. Däremot tog det omkring hundra år innan det gick att använda vindkraftsverk windflip.com för att producera el på riktigt. Forskare fastställde att just vindkraft kan vara en bra källa som ett alternativ för energi till fossila bränslen. Det sker regelbundet diskussioner om hur miljövänlig vindkraft egentligen är, men än så länge har någon inte upptäckt något bättre. Det är mest i Tyskland som utvecklingen av vindkraft sker.