Jordbrukssamhälle till industrialisering

Först hade vi jordbrukssamhället, där det odlades allt man kunde äta, som potatis, olika sädesslag för att baka bröd med, andra slags grödor, och djur slaktades. Bönderna försörjde sig själva på allt de kunde göra. Här arbetade pigor och drängar med de hårdaste uppgifterna på gården, under 1700-talet slogs åkrar ihop till större jordstycken. Det blev nu mera effektivt för vissa bönder att bruka jorden, visserligen effektivare, men det ledde även till att det blev färre bönder som kunde försörja sig själv eller sina pigor och drängar. Så den industriella revolten är en övergång från jordbrukssamhällets, och dess skede kom från Storbritannien under den senare delen av 1700-talet. Den här utvecklingen gjorde att fler och fler människor flyttade in till städerna och började jobba inom industrin som nu var på uppfart, men de fick ingen stor lön för det jobb de utförde. Däremot lade dessa industriarbetare grunden till den revolutionen som industrin ledde till. I Storbritannien hade de stora naturtillgångar av kol och järnmalm.

Ångmaskinen

Även den nyaste ångmaskinen som uppfanns av James Watt, 1769 blev en stor energikälla som var viktigt för industrin, nu kunde ångmaskinen placeras var som helst och då behövde inte industrin bry sig om var den fanns, detta betydde att industrin istället kunde placeras, antingen vid de städer där stora efterfrågningar på det som producerades fanns, eller så kunde industrin placeras där naturtillgångar av råvaror fanns. Det var textilindustrin som sägs vara industrins revolution; innan de kunde jobba där, satt kvinnorna i sina hem och spann garn av ull framför sina spinnrockar. I och med att köpbehovet ökade, måste tekniken förbättras, detta var ungefär i mitten av 1700-talet, och det var vävtekniken som utvecklades först. James Hargreave hette han som uppfann den allra första spinnmaskinen, namnet på maskinen fick bli, Spinning Jenny, och det var uppfinnarens dotters namn. Maskinen kunde spinna åtta trådar på samma gång, medan de gamla spinnrockarna bara kunde spinna en tråd per gång. Givetvis förbättrades tekniken när det gällde utvecklingen av spinnmaskinerna och de kunde till slut spinna mer än hundra trådar på samma gång.