IT-industrin

Vad räknas egentligen IT-branschen till? Jo, informationsteknikbranschen: som till exempel telekommunikationsindustri, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, datakonsult- och datorserviceverksamhet, telekommunikationsindustri, handel av kommunikations- och datorprodukter, etermedieindustrin är också något som räknas in i IT-branschen.

IT-industrins framväxt

Under 1800-talets första och andra industriella evolutioner kan man redan se hur IT-branschen växte fram. Under den första industriella revolutionen blev internationaliseringen snabbväxande och Storbritanniens ekonomi förbättrades rejält. Det som växte fortast fram var kommunikations- och informationsverksamheter, och det viktigaste av de nya nätverken var järnvägen, som växte snabbt efter 1830-talet och även telegrafen som blev stor ungefär 1845. Något annat som förändrades var sjöfartstrafiken, omkring under 1800-talets andra hälft, det var då som stålet och ångenergin fick sina genombrott. Det blev en rejält stor marknadsexpansion och det ledde till att nya branscher fick framväxt.

IT-boomen

Det går att säga att IT-bommen eller T-bubblan varade under en period under den senare delen av 1900-talet och även en några år in på 2000-talet. Under den här tiden tillkom nya företag som kallades dot.com-bolag, som fokuserade på internet och mobiltelefoni och det växte fort bara under en kort period. Tyvärr blev även deras storhetstid kort och företagen gick i konkurs eller så såldes dem, och detta kallades IT-kraschen. Det sägs att IT-bubblan startade 1995 och slutade 2000, men tidpunkten är lite osäker.

IT-bakgrund

I mitten av 1990-talet med internets olika möjligheter ett stort intresse, främst i Storbritannien, Nordamerika och Skandinavien, och det ledde till olika funderingar om hur den nya tekniken skulle kunna förändra de redan existerande affärsmodellerna och den klassiska affärslogiken som redan var etablerad. Fler och fler hushåll och företag fick internetuppkoppling och det blev även billigare att koppla upp sig, detta medförde större möjligheter att göra affärer med företag över hela världen. Givetvis visste ingen då vilka effekter internet skulle påverka människornas vardag och hur vi skulle kunna göra affärer och även kommunicera med varandra världen över. I dag klarar vi oss inte utan internet och vår mobiltelefon, det är där vi har vårt liv och alla upplysningar och kontaktnät vi behöver.