Digital historia i Sverige

Än i dag saknas det organiserad diskussion om utvecklingens konsekvenser i den digitala världen i Sverige, något som funnit länge i USA och vissa delar av Europa. Märkligt nog existerar inte digital historia som en speciell inriktning här hemma. I Sverige invigdes den första svenskbyggda datorn Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator, (BESK). Den var så stor så den tog upp ett helt rum på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Det sägs även att datorn varit världens snabbaste datamaskin under en liten tid. BES användes fram till 1966, sedan donerades den till Tekniska museet. BESK användes av olika myndigheter och företag så de kunde göra sina egna uträkningar, SAAB var den största konsument. BESK tog även fram väderleksprognoser, det var Flygvapnet som drev det meteorologiska arbetet, och maskinen kunde göra 72-timmars-prognoser.

Stordatorer

Stordatorer började serietillverkas redan under 1950-talet, de var väldigt stora att de tog upp ett helt rum, användes inom forskning, folkbokföring och olika statistiska beräkningar. Under 1960-talet började även försäkringsbolag och banker att låta sina verksamheter datoriseras.

Minidatorer

Även under 1960-talet började forskare samordna halvledartekniken till mindre enheter, och det ledde till integrerade kretsar. I och med det blev datorerna mindre, de kallades istället minidatorer, det var givetvis också billigare än stordatorerna, och i och med att storleken blev mindre kunde allt fler branscher datoriseras. Under 1970-talet var det så kallade terminaler som var ansluten till en central dator och de som arbetade med datorer satt vid terminalerna.

Superdatorer

Vad är en superdator? Jo, det är en dator som har en riktigt hög prestationsförmåga och dessa datorer är ofta gjorda för att genomföra stora beräkningar på väldigt kort tid.

Persondatorer

Under 1970-talet hade man kommit såpass långt att när datorns olika delar samordnades blev den väldigt liten och datorn fick plats på ett skrivbord. Först 1981 lanserade IBM sin första PC, och Apples tillverkade persondatorer redan 1976, och 1984 kom deras Macintosh. Datorerna blev billigare på 1990-talet och numera har nästan alla en PC eller Mac hemma.