Tekniska saker som vi inte kan vara utan i dag

Hur skulle vi klara oss utan hjul i dag? Inte särskilt bra, inga cyklar, MC, bilar eller andra saker som har hjul. Hjul är något viktigt för oss i dag. Efter forskning tros det att världens äldsta variant av ett hjul var en drejskiva som användes omkring 3500 år före Kristus i Mesopotamien. Omkring 1000 år senare har man även funnit att det i Kina fanns hjul som nyttjades som transportmedel. Forskare har även hittat olika konstruktioner bland lämningar efter de så kallade Inkafolket. Det var först under 1800-talet som hjulet fick sitt genombrott i industrier och det ledde till dagens färdmedel.

Glödlampan

Efter att flera uppfinnare misslyckats med sina försök att få till elektriskt ljus, lyckades till slut Thomas Edison med en modell av en glödlampa, 1913, och den var den bästa som kunde användas. Tillsammans med sin kompanjon, Joseph Swan, kom de på att volframtråd var det bästa och som kunde brinna längst tid. Än i dag är hans ursprungliga version nästan identisk med dagens glödlampor. Numera finns det dock flera olika sorter av glödlampor, de som är mera energisnåla, och den så kallade LED-belysningen. Den här uppfinningen gjorde att folk slapp ha levande ljus, och att de även kunde sitta upp längre på kvällarna, så i och med att glödlampans ankomst blev människornas rutiner annorlunda.

Tryckpressen

Redan omkring år 1440 började den tyske uppfinnaren Johannes Gutenberg bygga på en maskin som skulle förändra väldigt mycket i vår värld. Han byggde en tryckpress och den ledde till att man nu kunde ge ut skrifter och böcker, vi känner till den här tiden som boktryckarkonstens tid. Visserligen hade denna konst funnits i Kina i ett par hundra år, men Gutenbergs maskin var mer utvecklad och bokstäverna som var i metall kunde utgjuta utbytbara bokstäver. Efter Gutenbergs maskin blev hela boktryckarkonsten helt förändrad och även i Kina ersättes deras teknik till den som Gutenberg uppfunnit. Det främsta verket som maskinen framställde var Mazarinbibeln, Bibelns första översättning till latin, den trycktes i cirka 180 exemplar.